xin chia buồn cùng gia đình và vĩnh biệt bác VĂN CÔNG NHỚ một người con cửa chi họ VĂN CÔNG làng thế chí tây điền hòa phong điền thừa thiên huế di cư vào eahu cư kuin đăk lăk từ những năm 1985 1986

xin chia buồn cùng gia đình và vĩnh biệt bác VĂN CÔNG NHỚ một người con cửa chi họ VĂN CÔNG làng thế chí tây-điền hòa-phong điền-thừa thiên huế,di cư vào eahu -cư kuin-đăk lăk từ những năm 1985,1986.rất có tâm huyết với dòng họ. cầu cho linh hồn bác được siêu thoát…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *