TÌNH CHA Tình cha dào dạt Như nước biển khơi Đưa con vào đời Thổi hồng giấc mộng Ba là con sóng Đẩy buồm ra khơi Cũng là mặt trời Sưởi hồn ấm áp Tình cha bát ngát Như gió trên đồi Ba thật tuyệt vời Cho con tất cả Phạm Thanh Nhỏ

=== TÌNH CHA ===
Tình cha dào dạt
Như nước biển khơi
Đưa con vào đời
Thổi hồng giấc mộng
Ba là con sóng
Đẩy buồm ra khơi
Cũng là mặt trời
Sưởi hồn ấm áp
Tình cha bát ngát
Như gió trên đồi
Ba thật tuyệt vời
Cho con tất cả
Phạm Thanh Nhỏ

2 Trả lời “TÌNH CHA Tình cha dào dạt Như nước biển khơi Đưa con vào đời Thổi hồng giấc mộng Ba là con sóng Đẩy buồm ra khơi Cũng là mặt trời Sưởi hồn ấm áp Tình cha bát ngát Như gió trên đồi Ba thật tuyệt vời Cho con tất cả Phạm Thanh Nhỏ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *