THIÊN CHÚA LÀM CHỦ TRÊN TRỜI VÀ DƯỚI ĐẤT VÌ TRONG PHÚC ÂM CHÚA NÓI TÓC CỦA ANH EM ĐÃ DC ĐẾM CẢ RỒI MỘT SỢI TÓC RƠI XUỐNG CŨNG KHÔNG NGOÀI Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA

THIÊN CHÚA LÀM CHỦ TRÊN TRỜI VÀ DƯỚI ĐẤT ; VÌ TRONG PHÚC ÂM CHÚA NÓI ” TÓC CỦA ANH EM ĐÃ DC ĐẾM CẢ RỒI , MỘT SỢI TÓC RƠI XUỐNG CŨNG KHÔNG NGOÀI Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA ”
.. THƯA CÁC BẠN KITO HỮU ; MỌI THẢM HỌA THIÊN TAI XẢY RA CŨNG KHÔNG NẰM NGOÀI THÁNH Ý CỦA THIÊN CHÚA CHA .. MỤC ĐÍCH .. ĐÁNH THỨC CON CÁI CHÚA NHẬN RA SỰ THẬT .. ĐÓ LÀ SÁCH SỰ THẬT .. VÌ NHỮNG GÌ CHÚA NÓI TRONG SÁCH SỰ THẬT .. ĐIỀU ĐÃ VÀ ĐANG XẢY RA TRƯỚC MẮT CHÚNG TA .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *