Tháng mười một về trong sớm chênh vênh thu vội vã nhặt gom từng hạt nắng

Tháng mười một về trong sớm chênh vênh, thu vội vã nhặt gom từng hạt nắng ! 1 buổi sáng trong lành dịu ngọt khiến con người ta cũng cảm thấy yêu đời hơn ??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *