Share lại nhỡ có người cần mà chưa đọc được

Share lại nhỡ có người cần mà chưa đọc được. Mọi người ai lấy thêm gì nữa không để em nhắn Má gửi luôn ạ!
Hiện có: đậu phộng, dầu phộng, đậu đen xanh lòng và mè đen ạ. Đảm bảo toàn đồ Má trồng ở quê!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *