Nóng Như Thế Này Thì Làm Sao Phải Mặc

“Nóng Như Thế Này Thì Làm Sao Phải Mặc…”
Trong đời thường có những thứ mà người ta thường coi là “xấu xí”. Nhưng với nghệ thuật, đôi khi nó có thể “vô tình” trở thành một trong những thứ gia vị hấp dẫn góp phần tạo nên cảm xúc…
(Photo: David Dubnitskiy)
Xem những thứ “xấu xí” khác của David Dubnitskiy tại đây:
http://designyoutrust.com/…/the-beauty-of-female-body-in-v…/