Nơi này gắn với tuổi thơ của tôi

Nơi này gắn với tuổi thơ của tôi…
Họ Hoàng là một trong 6 họ (Hoàng, Hồ, Võ, Phạm, Ngô, Lê) đến làng Nguyệt Biều rất sớm, theo “Đại Hoàng Tộc Tôn Phổ- 1953” thì họ Hoàng đến làng Nguyệt Biều từ năm 1552, có mặt trước khi Nguyễn Hoàng vào bên này đèo Ngang đến 6 năm.
Đã hình thành và phát triển rất lớn, đã chia ra nhánh, phái, phòng, chi, hệ…còn cháu đã xuất hiện đến đời thứ 21 ở làng…
Là họ lớn nên tiên xưa đã gắn vào biển tên “Đại Hoàng Tộc”.
Đây cũng là qui ước có tính hệ thống mà các Nhánh đã dùng để biên soạn gia phả của mỗi Nhánh.
Tên gọi này được sử dụng để biên soạn “Đại Hoàng Tộc Tôn Phả” là việc có ý nghĩa sâu sắc trong việc thống nhất nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của họ Hoàng, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của con cháu họ Hoàng.
Họ Hoàng bao gồm các thế hệ nối tiếp nhau nhiều đời, có cùng chung một nguồn gốc tổ tiên.
Nhánh 5 chia ra từ đời thứ năm, là nhánh con cháu đông đúc của họ Hoàng, gia phả đã ghi chép đến đời 21…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *