Noel là phải VUI là Khi đươc phục vụ khách hàng Khi được đón tiếp ae bạn bè hội cđv VFS Miền Bắc Hải Dương

Noel là phải VUI, là…
Khi đươc phục vụ khách hàng
Khi được đón tiếp ae bạn bè hội cđv VFS Miền Bắc, Hải Dương,…
#Merry_Chrismas
#KhoaNgan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *