Những đêm dài vừa qua xem phim Đức Phật thấy lòng yên tĩnh kỳ lạ thấy mình bình tĩnh và bản lĩnh hơn

Những đêm dài vừa qua xem phim Đức Phật, thấy lòng yên tĩnh kỳ lạ, thấy mình bình tĩnh và bản lĩnh hơn.
Cám ơn ngài, Bạch Thế Tôn. Cách nhanh nhất để hiểu về cuộc đời của ngài là những thước phim chân thực, lay động mãnh liệt trí tuệ của con.
Adidaphat!