Nhớ Thiên Ấn Nhớ xưa trốn học lên Thiên Ấn Lãng đãng mây xa chợt thật gần Mỹ Khê mờ ảo xa xa biển Chắn ngang vắt vẻo Ba Làng An Thơ thẩn vườn chùa tháp cổ xưa

Nhớ Thiên Ấn…
Nhớ xưa trốn học lên Thiên Ấn
Lãng đãng mây xa chợt thật gần
Mỹ Khê mờ ảo xa xa biển
Chắn ngang vắt vẻo Ba Làng An.
Thơ thẩn vườn chùa tháp cổ xưa
Rêu phủ xanh um đã mấy mùa
Chuông chiều lắng đọng hồn trai trẻ
Tiếng mõ cầu kinh vọng gió đưa
Chợt nhớ người xưa lên núi này
Lập chùa một cõi chẳng ai hay
Trăm năm chánh quả còn một kiếp
Xa bể trầm luân cưỡi hạc bay
Chiều tàn nắng lặn giữa ngàn cây
Trầm hương dìu dịu giữa tầng mây
Nghe thoáng hư không bên cổ mộ
Ai chẳng vương mang chút u hoài!
Nửa thế kỷ qua, nay trở về…
Đường trần đã mỏi bước lê thê
Chùa xưa nghe lắng tâm từ lại
Đau đáu trời xa một hồn quê…
Hoài Nguyễn – 26/3/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *