Nhân ngày giỗ cụ bà đi viếng mộ hai cụ cụ Ông là bạn của Cụ Nguyễn Hữu Khiếu thân phụ của anh Ba Sàm và mộ Hai cụ Vũ Đình Huỳnh Phạm Thị Tề thân sinh nhà văn Vũ Thư Hiên cụ Chu Đình Xương thân phụ GS Chu Hảo mộ nhà thơ Quang Dũng và khu mộ gia đình nhà viết kịch Lưu Quang Vũ nhà thơ Xuân Quỳnh cháu Lưu Quỳnh Thơ Hương hoa đạm bạc mà tấm lòng thành kính

Nhân ngày giỗ cụ bà, đi viếng mộ hai cụ (cụ Ông là bạn của Cụ Nguyễn Hữu Khiếu, thân phụ của anh Ba Sàm) và mộ Hai cụ Vũ Đình Huỳnh – Phạm Thị Tề (thân sinh nhà văn Vũ Thư Hiên), cụ Chu Đình Xương (thân phụ GS Chu Hảo), mộ nhà thơ Quang Dũng và khu mộ gia đình nhà viết kịch Lưu Quang Vũ- nhà thơ Xuân Quỳnh, cháu Lưu Quỳnh Thơ. Hương hoa đạm bạc mà tấm lòng thành kính.

2 Trả lời “Nhân ngày giỗ cụ bà đi viếng mộ hai cụ cụ Ông là bạn của Cụ Nguyễn Hữu Khiếu thân phụ của anh Ba Sàm và mộ Hai cụ Vũ Đình Huỳnh Phạm Thị Tề thân sinh nhà văn Vũ Thư Hiên cụ Chu Đình Xương thân phụ GS Chu Hảo mộ nhà thơ Quang Dũng và khu mộ gia đình nhà viết kịch Lưu Quang Vũ nhà thơ Xuân Quỳnh cháu Lưu Quỳnh Thơ Hương hoa đạm bạc mà tấm lòng thành kính”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *