Ngạc nhiên vì sáng nay nút Like Facebook vừa mới xuất hiện thêm một icon mới đó là hình bông hoa siêu kute mang ý nghĩa Grateful biết ơn bên cạnh 6 biểu tượng hiện có

Ngạc nhiên vì sáng nay nút Like Facebook vừa mới xuất hiện thêm một icon mới, đó là hình bông hoa siêu kute mang ý nghĩa Grateful (biết ơn) bên cạnh 6 biểu tượng hiện có. Lẽ ra nó nên có lâu rồi mới phải chứ, bởi nó góp phần tôn vinh những điều tốt đẹp trong cuộc đời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *