MỚI TOANH ĐÂYY E EM PHẢI TEST THỬ LUÔN CHO CÁC CE test xong e phải khẳng định 1 điều là từ giờ trong bàn phấn của ee k thể thiếu em này để khắc phục quả lông mày của em gel kẻ lông mày mới ra của sivanna gel mềm cực dễ kẻ kèm bút k như chì cứ phải tô đi tô lại thì em nó chỉ cần 1 đường quẹt và tán đều màu cực tự nhiên và sắc nét k chê vào đâu được có 2 tone nâu đen nâu sáng nguồn con em em nó dùng ạ 190k c thui dùng cả năm k hết chỗ gel ý

MỚI TOANH ĐÂYY E EM PHẢI TEST THỬ LUÔN CHO CÁC CE, test xong e phải khẳng định 1 điều là từ giờ trong bàn phấn của ee k thể thiếu em này để khắc phục quả lông mày của em, gel kẻ lông mày mới ra của sivanna, gel mềm cực dễ kẻ, kèm bút, k như chì cứ phải tô đi tô lại thì em nó chỉ cần 1 đường quẹt và tán đều, màu cực tự nhiên và sắc nét, k chê vào đâu được, có 2 tone nâu đen – nâu sáng
nguồn : con em em nó dùng ạ ?
#190k/c thui dùng cả năm k hết chỗ gel ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *