MÌNH GIÀ RẦU PHẢI HÔNG TƯ Hầu xưa 5 mần được một bài thơ tình bây giờ 5 tuần không nặn ra nổi một câu

MÌNH GIÀ RẦU PHẢI HÔNG TƯ???
Hầu xưa 5′ mần được một bài thơ tình, bây giờ 5 tuần không nặn ra nổi một câu?
Hầu xưa lãng mạn lắm lắm , bây giờ nhìn đâu cũng thấy lãng… xẹt!
Hầu xưa dễ chịu, dễ sương hầu nay khó ưa dzô cùng?
Hầu xưa ham tụ tập, bà Tám, bà Chín giờ tự nhiên ngại đám đông!
Hổng biết có phải già rầu sanh tật hay không dzậy ta???!!!
Trăm sự tại cái tuổi già, ai ở quanh Tư có bị lạc đạn thì đừng buồn Tư hen! Iu tất cả mọi người!
❤❤❤

2 Trả lời “MÌNH GIÀ RẦU PHẢI HÔNG TƯ Hầu xưa 5 mần được một bài thơ tình bây giờ 5 tuần không nặn ra nổi một câu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *