Lúc còn rất nhỏ mỗi lần đi ra đường luôn bị nhận nhầm thành em Bờm Linh vì 2 chị em hay mặc đồ giống nhau

Lúc còn rất nhỏ, mỗi lần đi ra đường luôn bị nhận nhầm thành em Bờm Linh vì 2 chị em hay mặc đồ giống nhau
Lớn lớn một chút thì đi ra đường luôn bị nhầm lẫn thành chị Vanh Long vì nhìn nét mặt giống giống
Và từ khi làm tóc xong đi ra đường luôn bị gọi nhầm thành mẹ Thanh :))
Mọi người tuyệt vời quá khi luôn đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác..Em cảm thấy rất hạnh phúc nha :)))) :v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *