Hôm nay Lễ mừng kính 2 Thánh Phêrô và Phaolô

Hôm nay Lễ mừng kính 2 Thánh Phêrô và Phaolô !
Nhìn thấy cảnh ” Đan Viện Thiên An ” bị bắt hại, lòng người nơi nơi đều cảm thấy quặng đau và thương xót.
” Lạy Chúa xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm “.
“Phúc cho những ai bị bắt bớ vì danh Thầy “.
Kính xin mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện cách liên lũy ,đặt biệt Nguyện Xin Hai vị Thánh quan Thầy Phêrô và Phaolô cầu bầu cùng Chúa cho các Cha các Thầy .Cầu mong cho Thầy Hậu ,Các Thầy các Cha sớm được bình an và hồi phục sức khỏe .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *