Hành trình thắp lên hy vọng cho em Quỳnh trong buổi sáng nay rất tốt đẹp chúng tôi đã liên hệ và được sự giúp đỡ rất nhiệt tình trách nhiệm và đầy yêu thương của cán bộ y bác sỹ khoa Cột sống BV Việt Đức mọi thủ tục ban đầu để phẫu thuật cho em đã hoàn tất bệnh viện miễn giảm tối đa những gì có thể miễn giảm được cho em ngày mai E sẽ lên bàn mổ chúng tôi bàn giao lại cho 2 người bác của cháu và đặc biệt là một bạn TNV quê ở xã Việt Thuận không muốn nêu tên xin tự nguyện chăm sóc cho Quỳnh bắt đầu từ hôm nay cho đến khi em ra viện mà k đòi hỏi bất cứ điều gì người sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết là anh Trần Ngọc Kiên Cảm ơn tất cả mọi người Xã hội này tình người vẫn còn đẹp lắm

Hành trình thắp lên hy vọng cho em Quỳnh trong buổi sáng nay rất tốt đẹp, chúng tôi đã liên hệ và được sự giúp đỡ rất nhiệt tình trách nhiệm và đầy yêu thương của cán bộ y bác sỹ khoa Cột sống BV Việt Đức, mọi thủ tục ban đầu để phẫu thuật cho em đã hoàn tất bệnh viện miễn giảm tối đa những gì có thể miễn giảm được cho em, ngày mai E sẽ lên bàn mổ, chúng tôi bàn giao lại cho 2 người bác của cháu và đặc biệt là một bạn TNV quê ở xã Việt Thuận ( không muốn nêu tên) xin tự nguyện chăm sóc cho Quỳnh bắt đầu từ hôm nay cho đến khi em ra viện mà k đòi hỏi bất cứ điều gì, người sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết là anh Trần Ngọc Kiên …
Cảm ơn tất cả mọi người…. Xã hội này, tình người vẫn còn đẹp lắm…!!!

2 Trả lời “Hành trình thắp lên hy vọng cho em Quỳnh trong buổi sáng nay rất tốt đẹp chúng tôi đã liên hệ và được sự giúp đỡ rất nhiệt tình trách nhiệm và đầy yêu thương của cán bộ y bác sỹ khoa Cột sống BV Việt Đức mọi thủ tục ban đầu để phẫu thuật cho em đã hoàn tất bệnh viện miễn giảm tối đa những gì có thể miễn giảm được cho em ngày mai E sẽ lên bàn mổ chúng tôi bàn giao lại cho 2 người bác của cháu và đặc biệt là một bạn TNV quê ở xã Việt Thuận không muốn nêu tên xin tự nguyện chăm sóc cho Quỳnh bắt đầu từ hôm nay cho đến khi em ra viện mà k đòi hỏi bất cứ điều gì người sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết là anh Trần Ngọc Kiên Cảm ơn tất cả mọi người Xã hội này tình người vẫn còn đẹp lắm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *