Đầu tiên nước hoa được làm ra là để che giấu đi mùi hôi cơ thể

– Đầu tiên nước hoa được làm ra là để che giấu đi mùi hôi cơ thể …
– Gia vị và hương liệu mạnh được tạo ra là để làm át đi mùi của thịt ương thối …
– Thế còn âm nhạc được sáng tác ra để làm gì ?
Có phải là để át đi tiếng nói của người khác, hay là tiếng nói trong lòng chúng ta ?
Tôi cho là tôi biết.
[ PHỤ NỮ MÀ KHÔNG DÙNG NƯỚC HOA THÌ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI ]
#LUXY #PERFUME
#LUXY_HƯƠNG_HOA_VẠN_NGƯỜI_MÊ