Chùm thơ Long PhươngMai và Thy Vy XA NGƯỜI Ngẫm phải xa người dạ xót đau Kia tình ấp ủ mãi tràn mau Còn chi để trách người xa bạc Hỏi tại lương duyên đến đã nhàu

Chùm thơ Long PhươngMai và Thy Vy
XA NGƯỜI
Ngẫm phải xa người dạ xót đau
Kia tình ấp ủ mãi tràn mau
Còn chi để trách người xa bạc
Hỏi tại lương duyên đến đã nhàu
__Thy Vy________
NIỀM ĐAU
Xa người mới hiểu trọn niềm đau
Cứ vẩn vơ hồn gợi đẫm nhau
Bởi dệt duyên đầy khơi nỗi nhớ
Vì tràn nghĩa đợi gói muôn màu
01032018 Long PhươngMai
________
NỖI SẦU
Hỏi đất làm chi dệt nỗi sầu
Tơ lòng ngập lối đẫm niềm đau
Tình không trọn nghĩa duyên đành dứt
Khắc khoải đêm buồn lệ đẫm nhau .
Thy Vy
See Translation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *