3 Có những người mang tên là kỷ niệm người mà không mang kỷ niệm 5 năm 6 năm 7 năm trước đó quay lại được nhưng chỉ cần xuất hiện là đủ đem nó ùa về sống động để tự nghĩ xem hiện tại này có xứng với những gì đã qua không để thấy mình rất may mắn _ Hi vọng 2 3 10 năm sau vẫn được chụp lại ở đây với những cha dì cô chị như thế này Vì nhìn ảnh thôi đã đủ thấy vuiiiiii rồi

<3 Có những người mang tên là kỷ niệm - người mà không mang kỷ niệm 5 năm, 6 năm, 7 năm trước đó quay lại được, nhưng chỉ cần xuất hiện là đủ đem nó ùa về sống động để tự nghĩ xem hiện tại này có xứng với những gì đã qua không, để thấy mình rất may mắn ^_^
Hi vọng 2, 3, 10 năm sau vẫn được chụp lại ở đây, với những cha, dì, cô, chị,..như thế này =)) Vì nhìn ảnh thôi, đã đủ thấy vuiiiiii rồi :)))))))

13 Trả lời “3 Có những người mang tên là kỷ niệm người mà không mang kỷ niệm 5 năm 6 năm 7 năm trước đó quay lại được nhưng chỉ cần xuất hiện là đủ đem nó ùa về sống động để tự nghĩ xem hiện tại này có xứng với những gì đã qua không để thấy mình rất may mắn _ Hi vọng 2 3 10 năm sau vẫn được chụp lại ở đây với những cha dì cô chị như thế này Vì nhìn ảnh thôi đã đủ thấy vuiiiiii rồi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *