Hãy làm nên điều chưa ai làm được nha Bố

Hãy làm nên điều chưa ai làm được nha Bố!
Bố Già 5 tập lên top1 trending cả 5 tập được không!?
Tập 3 đang xếp thứ 3, cả nhà ủng hộ team Bố Già, cày view thêm, lên cao thêm.
Top1 đằng nào cũng sẽ thuộc về team…Ô là la…
Update: Bố Già lên Top1 rồi, tks cả nhà!!!
#BốGià #TrấnThành #TranThanhTown
Tingnan ang Pagsasalin