15h chiều thứ 7 tuần này tại ROYALCITY

15h chiều thứ 7 tuần này tại ROYALCITY. Các bạn của tôi muốn cho con đi chơi bà tham dự chương trình NGƯỜI HÙNG SÂN CỎ hãy nói với tôi nhé . Xác nhận rõ ràng sẽ có vé mời cho các con hoặc có người đón . Tuổi từ 3 dến 14 tuổi các con được chơi, giao lưu, có ăn nhẹ và các bố dc uống bia với lạc rang . Khẩn khẩn trương .sđt liên lạc ai tới sớm tặng áo cho phụ huynh 0902221725(số trước sai)